(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2019 do Hạt kiểm lâm Khánh Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2019, đấu giá 50,438 m3 gỗ xẻ hộp và 2,376m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 23/4/2019, đấu giá 50,438 m3 gỗ xẻ hộp và 2,376m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 23/4/2019, đấu giá 50,438 m3 gỗ xẻ hộp và 2,376m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3
Ngày 23/4/2019, đấu giá 50,438 m3 gỗ xẻ hộp và 2,376m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 4