(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2022 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Định

Địa chỉ: 92C Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Nam Định ủy quyền như sau:

Ngày 23/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 23/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 18/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 22/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 15/03/2022 - 17:00 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 23/03/2022

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)

Ngày 23/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 23/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 4