(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2022 do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần ủy quyền như sau:
Ngày 23/3/2022, đấu giá dầu HFO tồn kho không có nhu cầu sử dụng tại TP.HCM ảnh 1