(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai ủy quyền vào ngày 23/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình

Địa chỉ: SN 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214. 3843.683

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 18/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 22/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 10/03/2021 - 14:30 18/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai); Điều kiện: Các đối tượng được phép tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.Các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định tại Mục 4.2 Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm xúc tiến thương mại và chợ biên giới Kim Thành tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.; cách thức: Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 23/3/2021

Địa điểm: Hội trường trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai