(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 23/3/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: 01 (một) chiếc xe ô tô con 08 chỗ. Nhãn hiệu MITSUBISHI. Số loại JOLIE VB2WLNHEYVT. Động cơ (loại nhiên liệu) xăng, thể tích làm việc của động cơ 1.997 cm3. Số máy 4G63V-Z02108. Số khung RLA00VB2W-21001056. Năm sản xuất: 2002. Nước sản xuất: Việt Nam. Biển số đăng ký 75C-1747. Đăng ký lần đầu ngày 11/12/2002. Hiện trạng: Xe đã hoạt động với tần suất lớn, động cơ hoạt động không bình thường, khi hoạt động có tiếng gõ lạ, bị chảy dầu, hệ thống dây cu roa bị chùng, nứt, thân vỏ xe bị móp méo, trầy xước, gỉ sét nhiều chỗ, hệ thống lề cửa bị hỏng, hệ thống gầm xe đã bị gỉ, hệ thống dây dẫn điện hư hỏng, các đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu hoạt động không đúng tiêu chuẩn, hệ thống phanh không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, các chi tiết cao su bị nứt, tiêu hao nhiên liệu vượt định mức, hiệu quả hoạt động thấp. (Xe đã ngưng sản xuất từ năm 2007). Chất lượng còn lại: 23,45%. Hệ số hao mòn vô hình: 0,7.

  * Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 69.540.000 đồng (Sáu mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng) theo Chứng thư thẩm định giá số 157A/CTTĐG-CNHUE ngày 14/02/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản, phí đăng ký và các phí, chi phí khác; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo Quyết định số 84/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc thanh lý tài sản. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 84/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc thanh lý tài sản; Đăng ký xe ô tô đô A00140085 của Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2002; Giấy chứng nhận kiểm định số KC-8471378 ngày 22/3/2019 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế đối với xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT mang biển số 75C-1747, ngày kiểm định tiếp theo 21/9/2019; Chứng thư thẩm định giá số 157A/CTTĐG-CNHUE ngày 14/02/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 16/3/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 17, 18 tháng 3 năm 2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 18/3/2020 đến 17 giờ 00 ngày 20/3/2020; Và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: Tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá tài sản là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/3/2020).

c. Bước giá: 500.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá tài sản với điều kiện có đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Chứng minh nhân dân và hộ khẩu đối với cá nhân; Giấy đăng ký kinh doanh và CMND người đại diện đối với tổ chức) và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.