(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá vào ngày 23/3/2020 là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hoa Động, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng (đấu giá từng lô). Cụ thể như sau:

- Xã Hoa Động: Tổng diện tích 791,7 m2, gồm 04 lô. Tổng giá khởi điểm: 5.444.160.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/lô.

- Xã Thủy Sơn: Tổng diện tích 1.819,0 m2, gồm 17 lô. Tổng giá khởi điểm: 32.267.199.000 đồng. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/lô.

(Chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/03/2020 đến 16 giờ 00, ngày 20/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 11/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/03/2020 đến 16 giờ 00, ngày 20/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 23/03/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin  huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Địa điểm mua hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3916589; Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

- Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.