(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 do UBND huyện Bắc Quang ủy quyền như sau:
Ngày 23/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 23/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 23/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 3