(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá 05 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Điện – điện tử; Lô 02: Quần áo, giày dép; Lô 03: Các mặt hàng khác; Lô 04: Văn phòng phẩm; Lô 05: Phụ tùng xe; bàn giao theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm từng lô: Lô 01: 13.957.000 đồng; Lô 02: 5.925.000 đồng; Lô 03: 22.474.065 đồng; Lô 04: 8.400.000 đồng; Lô 05: 12.926.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/3/2020 đến ngày 20/3/2020, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20/3/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01, 02, 04, 05: 50.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 03: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Lô 1: 2.600.000 đồng; Lô 2: 1.100.000 đồng; Lô 3: 4.400.000 đồng; Lô 4: 1.600.000 đồng; Lô 5: 2.500.000 đồng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long mở tại Ngân hàng (từ ngày 18/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/3/2020).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/3/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826.232, 2240.321 hoặc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.