(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. Địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 23/03/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: 20.000 kg phân bón dạng phân lân của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình (chi tiết tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 129.600.000 đồng (một trăm hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/03/2020 đến ngày 19/03/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/03/2020 đến hết ngày 20/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 18, 19, 20/03/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc, số: 022264280001 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Điện thoại 02053.756.789; di động: 0943.156.355.