(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2019 do UBND huyện Bình Giang ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất ở, tài sản của UBND huyện Bình Giang tại vị trí quy hoạch: Điểm dân cư mới xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang.

Thời gian đấu giá: 14h00’, ngày 23/03/2019 tại trụ sở UBND xã Bình Xuyên.

Giá khởi điểm gồm các mức: 2,2 triệu đồng/m2.

Tiền đặt trước: 30 triệu đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp từ ngày 06/03/2019 đến 16 giờ 00, ngày 20/03/2019 tại trụ sở UBND xã Bình Xuyên.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 20/03/2019 đến 16h00, ngày 21/03/2019.

Tổ chức, cá nhân có đủ năng năng lực hành vi dân sự chấp nhận và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 lần.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành.

Địa chỉ: Số 30, Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương. ĐT: 02203 856707 hoặc UBND xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang.