(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Quyền sử dụng 14 lô đất thuộc 05 KQH xen ghép phường Nghi Hương, Nghi Thu và Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chi tiết như sau:


TT

Tên khu đất

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

1

Khu quy hoạch chia lô đất tại khối Hòa Đình, phường Nghi Thu (vị trí 5)

1, 2, 3, 4

Từ 166,3 đến 216,4

Từ 1.409.580.000 đến 1.774.480.000

Từ 281 đến

354

2

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại khối Hòa Đình, phường Nghi Thu (vị trí 6)

1

278,57

1.949.990.000

389

3

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải

21

186,9

467.250.000

93

4

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại khối 7, phường Nghi Hương (Phía Bắc TĐC đại lộ)

K7-50, K7-7,

K7-11, K7-13,

K7-16, K7-20

Từ 160,0

đến 201,5

Từ 480.000.000

đến 604.500.000

Từ 96

đến 120

5

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại khối Nam phường Nghi Thu (Tây QL 46)

Lô C-21

180,0

540.000.000

108

Lô A-2

200,0

660.000.000

132

Tổng:

2.686,67

12.746.340.000

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đến 500.000 đồng/ hồ sơ.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 04/03/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò.

- Xem tài sản: Từ ngày 14/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 20/03/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp không giới hạn số vòng, với phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm cuộc đấu giá: Vào hồi 09h00’, ngày 23/03/2019 (thứ Bảy), tại Hội trường UBND phường Nghi Thu.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Đ/c: Khu 5, TT. Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Điện thoại: 086.87.88.868.