(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do VIBAMC ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá xe nâng dầu Doosan tại TP.HCM ảnh 1