(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1