(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá tài sản và khoản nợ tại TP.HCM ảnh 1