(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

lô đất ở thuộc Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D: - từ lô 16 đến lô 18 khu ĐƠ-6 - từ lô 25 đến lô 27 khu ĐƠ-6 - từ lô 7 đến lô 9 khu ĐƠ-7 - từ lô 34 đến lô 36 khu ĐƠ-7

Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định

Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4