(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản -Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do ông Đặng Châu Thắng và Ngân hàng TNHH Indovina ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ảnh 1