(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do UBND huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ đối với cơ sở nhà đất của Phòng Tài chính – Kế hoạch (cơ sở cũ).

UBND huyện Đồng Văn

Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3