(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuê để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn (không phải đất thương mại dịch vụ) tại khu đất xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.266,3m2 đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8