(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HT thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do Văn phòng Bộ Nội vụ ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá lô xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1