(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do Viễn thông Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá lô accu hỏng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1