(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của ông Đỗ Hữu Vinh tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 23/12/2021 như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá khoản nợ của ông Đỗ Hữu Vinh tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1