(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do UBND huyện Phú Lương ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Phú Lương. Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu Tái định cư xóm Đồng Hút, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương. (Bám đường quy hoạch 15m). 

STT

Lô đất

Số lô

Diện tích/lô (m²)

Giá khởi điểm (đồng/m²)

Giá khởi điểm 01 lô (đồng)

Bước giá (đồng/m²)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/lô)

1

Lô số 01; 56 (Lô đất có 01 mặt thoáng)

2

300

2.520.000

756.000.000

100.000

151.200.000

500.000

2

Lô số 03; 04; 08; 10

4

150

2.400.000

360.000.000

100.000

72.000.000

200.000

3

Lô số 52; 53; 54; 55

4

300

720.000.000

100.000

144.000.000

500.000

4

Lô số 32

1

200

2.600.000

520.000.000

100.000

104.000.000

500.000

5

Lô số 38

1

216

561.600.000

100.000

112.320.000

500.000

6

Lô số 39

1

220

572.000.000

100.000

114.400.000

500.000

7

Lô số 40; 41; 42; 43

4

300

780.000.000

100.000

156.000.000

500.000

8

Lô số 33 (Lô đất 02 mặt đường)

1

100

2.860.000

286.000.000

100.000

57.200.000

200.000

TỔNG CỘNG

18

4336

10.891.600.000

2.178.320.000

- Nơi có tài sản: Khu Tái định cư xóm Đồng Hút, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: UBND huyện Phú Lương. Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

- Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Tình trạng tài sản: Đã được phê duyệt quy hoạch.

- Đã có mặt bằng sạch, đã xây dựng xong hạ tầng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 10/12/2019 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: (Chi tiết như Mục 3).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013, có khả năng về tài chính và có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Hồ sơ đấu giá hợp lệ bao gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (Bản chính).

+ CMND hoặc Căn cước công dân (02 bản photo).

+ Sổ hộ khẩu (02 bản photo).

+ Giấy uỷ quyền (Trong trường hợp uỷ quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

+ Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Ngày 18; 19; 20/12/2019.

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 3901.0001.287076 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

*Lưu ý:Khách hàng ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền.

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản [.....].

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/12/2019 tại Hội trường UBND xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá với từng lô đất. Không hạn chế số vòng).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127; (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cám ơn!