(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do UBND huyện Na Hang ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1
Ngày 23/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 2