(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất dưới nhà ông Võ Minh Hùng và đoạn giữa điểm dân cư từ trụ sở thôn Phú Khánh đến giáp Núi Nhỏ, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty): Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Đấu giá quyền sử dụng đất dưới nhà ông Võ Minh Hùng và đoạn giữa điểm dân cư từ trụ sở thôn Phú Khánh đến giáp Núi Nhỏ, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên gồm: 

STT

Số thửa đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Thửa1224

191,2

ONT

305.920.000

40.000.000

200.000

4.000.000

2

Thửa1227

226,7

ONT

385.390.000

40.000.000

200.000

4.000.000

TỔNG CỘNG

417,9

691.310.000

80.000.000

400.000

8.000.000

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 14h00’ ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại khu đất dưới nhà ông Võ Minh Hùng và đoạn giữa điểm dân cư từ trụ sở thôn Phú Khánh đến giáp Núi Nhỏ, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.