(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Dự án: Khép kín khu dân cư nông thôn Khu Lù Tư ra giáp bờ vùng Kho 2, thôn Phước Thành Nam. 

STT

Sốthửa đất

Diệntích (m2)

Loạiđất

Giákhởi điểm (đồng)

Tiềnđặt trước (đồng)

Tiềnhồ sơ (đồng)

Bướcgiá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Thửa1621

135,3

ONT

304.425.000

40.000.000

200.000

4.000.000

2

Thửa1622

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

3

Thửa1623

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

4

Thửa1624

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

5

Thửa1625

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

6

Thửa1626

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

7

Thửa1627

147,6

ONT

332.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

8

Thửa1628

148,2

ONT

333.450.000

40.000.000

200.000

4.000.000

9

Thửa1629

153,4

ONT

345.150.000

40.000.000

200.000

4.000.000

10

Thửa1630

151,6

ONT

341.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

11

Thửa1641

238,3

ONT

536.175.000

40.000.000

500.000

6.000.000

12

Thửa1642

154,8

ONT

348.300.000

40.000.000

200.000

4.000.000

13

Thửa1643

157,4

ONT

354.150.000

40.000.000

200.000

4.000.000

14

Thửa1644

157,8

ONT

355.050.000

40.000.000

200.000

4.000.000

15

Thửa1645

155,6

ONT

350.100.000

40.000.000

200.000

4.000.000

16

Thửa1646

153,2

ONT

344.700.000

40.000.000

200.000

4.000.000

17

Thửa1647

150,9

ONT

339.525.000

40.000.000

200.000

4.000.000

18

Thửa1648

217,3

ONT

488.925.000

40.000.000

200.000

5.000.000

TỔNG CỘNG

2.859,4

6.433.650.000

720.000.000

3.900.000

75.000.000

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Dự án: Khép kín khu dân cư nông thôn Khu Lù Tư ra giáp bờ vùng Kho 2, thôn Phước Thành Nam.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.