(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La (địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 5 tầng thuộc nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Số điện thoại: 02123.752.097.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Số điện thoại: 02123.799.888

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 9g00ph ngày 23/12/2019 (Thứ hai) tại Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiêu chí về vốn chủ sở hữu, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

4.1. Tên tài sản đấu giá: 01 gói Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 08 khu vực chưa thăm dò cát trên Sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với tổng diện tích: 61,08 ha, chi tiết cụ thể như sau:

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Số hiệu trên bản đồ

Diện tích (ha)

Ghi chú

1

Bản Hồng Phong

xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã,

C24

8,52

2

Bản Nà Hin

xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

C25

3,78

3

Bản Nà Lìu

xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

C26

2,18

4

Bản Púng

xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã

C28

18,9

5

Khu 2 - bản Trung Dũng

xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã,

C29

4,83

6

Khu 2 - bản Trung Châu

xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã

C30

6,03

7

Bản Đấu Mường

xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã

C31

7,07

8

Bản Hoong Ngay

xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã

C32

9,77

4.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: R=5% theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La

Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan

4.3. Tiêu chí về vốn sở hữu: 4.373.480.000 (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

4.4. Tiền hồ sơ (bằng tiền mặt): 500.000đồng/hồ sơ

5. Tiền đặt trước: 4.768.255.000 (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 20/12/2019

- Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số 4111.00002.55355, tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La) hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; bán, nhận, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu (Trong giờ hành chính): Từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo tài liệu, đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La trước 02 ngày làm việc).

-Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa (Trong giờ hành chính): Từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá được khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đăng ký trước 02 ngày làm việc).

Địa điểm (nơi có tài sản đấu giá): Bản Hồng Phong, xã Nà Nghịu; bản Nà Hin, xã Nà Nghịu; bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu; bản Púng, xã Chiềng Khoong; khu 2 bản Trung Dũng, xã Chiềng Cang; khu 2 bản Trung Châu, xã Chiềng Cang; bản Đấu Mường, xã Chiềng Cang; bản Hoong Ngay, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

6.2. Thời gian, địa điểm bán, nhận, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 25/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 26/10/2019 đến hết ngày 24/11/2019 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La - Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La).

- Thời gian xét chọn hồ sơ tham gia cuộc đấu giá: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thực hiện xét chọn hồ sơ theo quy định của pháp luật.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8.3. Bước giá: 2%R (tức 0,1%).