(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của khách hàng Lưu Thị Lợi và Công ty TNHH Du lịch Nam Biển Đông đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín theo Hợp đồng mua bán nợ số 6725/2018/HĐMBN/VAMC-SACOMBANK ngày 27/12/2018.

3. Giá khởi điểm: 599.982.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 19/12/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 18/12/2019 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2019 cho đến trước 16h00, ngày 20/12/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 23/12/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Mai Thị Cảnh (Cán bộ Ban Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0912.833638; Email: mai.canh@sbvamc.vn.