(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là: 200,57 ha (Bằng chữ: Hai trăm phẩy năm mươi bảy héc ta) cây cao su thanh lý củaCông ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được tổ chức đấu giá riêng lẻ làm 02 gói cụ thể như sau:

2.1/ Gói đấu số 01: Diện tích 101,68 ha, tổng số cây: 34.550 cây.

Giá khởi điểm: 13.321.599.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn đồng).

Vị trí:

Lô 115B – NT 2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Lô 45 - NT 3 tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Lô, 32, 34, 101, 102, 105, 101B, 105B và 105C - NT 4 tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Lô 93 - NT 5 tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Lô 131, 116, 111 và lô 116B– NT 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

2.2/ Gói đấu số 02: Diện tích 98,89 ha, tổng số cây: 38,714 cây.

Giá khởi điểm: 13.162.208.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm lẻ tám ngàn đồng).

Vị trí:

Lô 65, 67, 66 và lô 76B- NT 8 tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Lô 62 và lô 71 - NT 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Lô 75 và lô 73B - NT Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Lô 94 - NT Phú Riềng Đỏ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

3. Tổng giá khởi điểm: 26.483.807.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2019 đến 17h00 ngày 20/12/2019, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản (tại các Nông trường: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; Nghĩa Trung; Phú Riềng Đỏ - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 23/12/2019 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

7. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp 01 lần tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Khoản tiền đặt trước là:20% của giá khởi điểm của tài sản.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 05/12/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2019, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

Có CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính

Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/gói.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước -Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo- P. Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng- Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.