(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 348,11 ha cây cao su thanh lý (115.740 cây).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 66.575.962.800 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, tám trăm đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại các Nông trường cao su có cây cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 18/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2019. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 13.315.000.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngay tại cuộc đấu giá.

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/12/2019.

-Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).