(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Kim Kim Song tại BIDV Chi nhánh Bến Nghé vào ngày 23/11/2021 như sau:
Ngày 23/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Kim Kim Song tại BIDV Chi nhánh Bến Nghé ảnh 1