(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2021 do UBND huyện Yên Lập (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất) ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 22 ô đất ở tại khu Mè, xã Hưng Long; diện tích: từ 132,0 ÷ 344,0m2/ô đất. Quyền sử dụng 06 ô đất ở tại khu 2, xã Xuân Thủy; diện tích: từ 110,0 ÷ 120,0m2/ô đất. Quyền sử dụng 06 ô đất ở tại khu Quyết Tiến (khu 8), xã Xuân Viên; Diện tích: từ 132,0 ÷ 229,0m2/ô đất.

UBND huyện Yên Lập (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất)

Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 4