(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 23/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7