(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2021 do Chi nhánh tại TP.HCM, Công ty TNHH Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2021, đấu giá lô 5 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1