(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT thông báo đấu giá tài sản, vào ngày 23/11/2020 cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Tàu Côn Đảo 10 đã qua sử dụng, một số thông số chính như sau:

- Hô hiệu: Côn Đảo 10; Loại tàu: Tàu khách/chở hàng tổng hợp; Năm đóng: 2002; Nơi đóng: Việt Nam; Chiều dài lớn nhất: 49,6m; Chiều rộng: 10m; Chiều cao mạn: 5,2m; Mớn nước tối đa mùa hè: 3,192m; Dung tích toàn phần: 710 GT; Trọng tải toàn phần: 398,4 DWT; Tổng công suất: 1200 HP; Số IMO: IMO9024425; Số đăng ký: VNSG-1625-TK+H; Số khách được phép chở: 152; Các thiết bị hàng hải, phao bè cứu sinh, hệ thống cứu hỏa (Danh mục kèm theo).

- Tình trạng, chất lượng tài sản được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 46A/2020/CT-TĐG.MDC.BRVT, ngày 15/10/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn bất động sản Mạnh Đạt chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (MDC.BRVT)

3. Giá khởi điểm của tài sản: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/11/2020 đến 15 giờ, ngày 20/11/2020. (Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/11/2020 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời hạn Trung tâm quy định (nếu có nhu cầu).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ), nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 09/11/2020 đến 15 giờ, ngày 20/11/2020 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) bắt đầu áp dụng từ lần (người) trả giá thứ 2 trở đi.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Xem trong giờ hành chính, ngày 16/11/2020 và ngày 17/11/2020 (Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định). Địa điểm xem: Tại Ban quản lý cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 09/11/2020 đến 15 giờ, ngày 20/11/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia đấu giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

9. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Đối với cá nhân: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật; (các loại giấy tờ là bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Điền đầy đủ thông tin, chữ ký và đóng dấu (nếu có) vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước và theo quy định.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền và kèm theo CMND/CCCD (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

Khi đi đấu giá, Người tham gia cuộc đấu giá phải mang theo CMND/CCCD, ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá, mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm, phương thức và hình thức của cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 23/11/2020 (thứ hai).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp số lượng khách hàng tham gia đấu giá đông mà Hội trường Trung tâm không đủ sức chứa thì Trung tâm thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết trước khi tổ chức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.