(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2020, đấu giá tang vật tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 1