(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 65-67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Gỗ Giáng hương Tây Phi, 165 phách = khối lượng 7,991 m3, đơn giá 9.350.000 đồng/m3. Giá khởi điểm tài sản 74.700.00 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

- Tài sản 2: Viên nén mùn cưa, khối lượng 350 tấn, đơn giá 400.000 đồng/tấn. Giá khởi điểm tài sản 140.000.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

- Người trúng đấu giá chịu chi phí sau: Cân, bốc vác, vận chuyển, chịu chi phí lưu kho bãi nếu quá thời hạn nhận tài sản và các chi phí khác liên quan đến việc nhận tài sản trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT (thuế 0%)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tập trung, Lúc 14 giờ 00 ngày 19/11/2020 tại Cảng tiên sa Đà Nẵng. Người đăng ký tham gia đăng ký danh sách xem tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 20/11/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tài sản 1: Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng, Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng

- Tài sản 2: Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng, Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 20/11/2020

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 10 giờ 00 ngày 23/11/2020

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 23/11/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.