(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính UBND Thành phố Thanh Hóa, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại MBQH số 1906/QĐ-UBND ngày 05/03/2019, thuộc Khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa; Gồm 30 lô đất liền kề từ lô A33 đến A40; Từ lô A49 đến A70.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Khu đất đấu giá tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa (MBQH kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 05/03/2019), có giáp ranh như sau:

+ Phía Bắc: Giáp Khu đường quy hoạch và khu dân cư MBQH 1204;

+ Phía Nam: Giáp trường Cao đẳng KTCN Thanh Hóa;

+ Phía Đông: Giáp sông Hạc và dân cư hiện có;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch và khu dân cư MBQH 1204.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (30 lô): 2.082.10 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước gia đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Đất ở giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó và được làm tròn lên 1.000 đồng đối với mức giá trả của vòng đấu cuối cùng.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 5011 000 9150879 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá).

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 06/11/2020 tại khu đất đấu giá thuộc Khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 19/11/2020.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND phường Đông Cương trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại (trừ trường hơp pháp luật quy định), người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 tại hội trường UBND phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 100.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá 1m2 đất để tính giá trị cho lô đất trong mặt bằng quy hoạch. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng.

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng đấu thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên có cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

+ Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu vòng thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 30 LÔ ĐẤT THUỘC MBQH SỐ 1906/QĐ-UBND NGÀY 05/03/2019 CỦA UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2