(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do UBND thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

I. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land. Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 620 Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

III. Thông tin liên quan đến các lô tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất Khu đất tại thôn 3 (giáp Khu dân cư Hoàng Thành), xã Đăk Cấm thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất tại thôn 3, thôn 9 (giáp Khu dân cư Hoàng Thành và nghĩa địa cũ), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

a) Vị trí các thửa đất đấu giá: 01 thửa tại vị trí giáp Khu dân cư Hoàng Thành, thôn 3, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum và 14 thửa đất tại vị trí thôn Ia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum.

b) Tổng diện tích đất đấu giá: 5.523,90 m2/15 thửa đất. Trong đó:

+ Quỹ đất giáp Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm: 315,5 m2/01 thửa

+ Quỹ đất tại thôn Ia Hội, xã Đăk Năng: 5.208,40 m2/14 thửa.

* Điều kiện xây dựng nhà ở, mật độ xây dựng, khoảng lùi xây dựng: Theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND thành phố Kon Tum “về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2020” và Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 30/07/2015 của UBND thành phố Kon Tum “về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường mới Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”.

c) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của 15 thửa đất đấu giá: 1.443.153.300 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, một trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng). Giá khởi điểm chi tiết từng thửa đất theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

* Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: Theo điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước là số tiền của người tham gia đấu giá phải nộp vào Tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá theo quy định để tham gia đấu giá. Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt được làm tròn tăng.

- Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 03% so với giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá (làm tròn tăng).

* Lưu ý: Tài sản bán đấu giá chỉ được bán cho người tham gia đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm + (cộng) với ít nhất 01 bước giá.

*** Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, từng thửa đất cụ thể chi tiết tại Bảng sau:

Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2

* Giá trúng đấu giá QSD đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời Gian:

- Thời gian bán hồ sơ và chốt hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến 15h00 ngày 20/11/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land - số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có Thông báo đến ngày 20/11/2020 tại vị trí các thửa đất đấu giá tại thôn Ia Hội, xã Đăk Năng và thôn 3, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ ngày 19/11/2020 đến 15 giờ 00 ngày 20/11/2020. Nộp chuyển khoản: (Không thu bằng tiền mặt).

+ Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land

+ Số TK: 0761008797979, Tại: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Kon Tum

Thời hạn khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land) chậm nhất đến 15 giờ 30 phút ngày 20/11/2020 để xét duyệt hồ sơ theo quy định.

- Thời gian bán đấu giá: bắt đầu từ 08h00 ngày 23/11/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng đấu giá của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).