(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1