(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1