(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: lô gỗ Bạch Đàn (Gỗ Bạch Đàn lớn: 12,408 m3; Gỗ Bạch Đàn nhỏ: 6,682 m3); là tài sản khai thác tận thu của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tân Tiến vào ngày 23/11/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ Bạch Đàn (Gỗ Bạch Đàn lớn: 12,408 m3; Gỗ Bạch Đàn nhỏ: 6,682 m3), có đặc điểm sau:

- Gỗ Bạch Đàn lớn: 12,408 m3 x 1.200.000 đồng/m3 = 14.889.600 đồng.

- Gỗ Bạch Đàn nhỏ: 6,682 m3 x 1.000.000 đồng/m3 = 6.682.000 đồng.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 21.571.600 đồng (Hai mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 650.000 đồng (Sáu trăm măm mươi ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ (Một trăm ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 4.300.000 đồng (Bốn triệu, ba trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp tiền mặt Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 19/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tân Tiến (xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá: vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 (thứ hai).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 451/QC-TTDVĐGTS ngày 05/11/2020).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 451/QC-TTDVBĐGTS ngày 05/11/2020)