(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do BIDV Chi nhánh Long Biên Hà Nội ủy quyền như sau:

Ngày 23/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Y tế dược phẩm Bách Khoa tại BIDV Chi nhánh Long Biên Hà Nội ảnh 1