(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 như sau:

Ngày 23/11/2020, đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đầu tư Phước Sơn ảnh 1