(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Số 1512 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 8h00 ngày 23/11/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng 22 ô đất ở tại khu Đồng Dộc, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

STT

Tên ô/thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/ô đất)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

(đồng/ hồ sơ)

1

Ô số 06

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

2

Ô số 07

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

3

Ô số 08

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

4

Ô số 46

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

5

Ô số 47

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

6

Ô số 48

160.0

1.600.000

256.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

7

Ô số 114

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

8

Ô số 115

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

9

Ô số 117

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

10

Ô số 118

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

11

Ô số 119

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

12

Ô số 120

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

13

Ô số 121

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

14

Ô số 122

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

15

Ô số 123

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

16

Ô số 124

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

17

Ô số 125

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

18

Ô số 126

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

19

Ô số 127

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

20

Ô số 128

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

21

Ô số 129

105.0

1.600.000

168.000.000

30.000.000

50.000

100.000đ

22

Ô số 247

289.5

1.600.000

463.200.000

30.000.000

50.000

100.000đ

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 05/11/2019 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/11/2019 đến ngày 20/11/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Trụ sở chính Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 42410000272756, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0966 389 404 (Ms Nhung).

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.