(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4
Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 5