(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2021 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Vị trí 1: Quyền sử dụng 01 ô đất ở tại khu Gò Lầm xã Lam Sơn, huyện Tam Nông. Diện tích: 293,8 m2; Giá khởi điểm: 1.600.000đồng/m2. Quyền sử dụng 03 ô đất ở tại khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông. Diện tích: 150,0 m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 8.500.000đ đến 9.500.000 đồng/m2. Quyền sử dụng 40 ô đất ở (từ ô 01 đến ô 40) tại xứ đồng Đa Cộc (khu 12), xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Diện tích: từ 109,4 đến 169,1m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 2.500.000đ đến 3.800.000 đồng/m2. Vị trí 2: Quyền sử dụng 46 ô đất ở (từ ô 41 đến ô 86) tại xứ đồng Đa Cộc (khu 12), xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Diện tích: từ 120,0 đến 203,7m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 3.500.000đ đến 6.500.000 đồng/m2.

UBND huyện Tam Nông.

Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 5
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 6
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 7