(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại Khu đất Kho Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, như sau: Diện tích khu đất: 2.920 m2; Hiện trạng khu đất: đất đã giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.920 m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 7