(BĐT) -  Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 như sau: 
Ngày 23/10/2020, đấu giá xe ô tô và ca nô tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1