(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam Chi nhánh 2 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Trung tâm Y tế huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 80/HĐDV-ĐGTS ngày 08/10/2020 được ký kết giữa Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản Nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đấu giá tài sản của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát số 63D-0632, nhãn hiệu: Mitsubishi, số loại: L300, loại phương tiện: Ô tô cứu thương, màu sơn: trắng, năm sản xuất: 1999, nước sản xuất: Nhật bản, số khung: JMYHNP13WXA000526, số máy: 4G63YM3841, xe đã hết niên hạn sử dụng theo quy định.

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản bán đấu giá ngày 16/10/2020 và ngày 19/10/2020 (trong giờ hành chính). Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành để được hướng dẫn xem tài sản (Ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/10/2020.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 6600201010920 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An hoặc nộp tiền mặt tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá do người có tài sản bán đấu giá quyết định và thông báo nagy khi cuộc bán đấu giá bắt đầu.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Lưu ý: Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu xem tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 23/10/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Người tham gia đấu giá bắt thăm số thứ tự, theo số thứ tự đã bắt người tham gia trả giá. Người trả giá sau bắt buộc phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề tại vòng 01 và thấp nhất từ vòng 02 trở đi ít nhất bằng một bước giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.