(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 Xe oto đã qua sử dụng BKS: 31A-7077, năm sản xuất: 2005, Seri: KC-9286474, Model: DAEWOO MAGNUS, số khung VVAVL5H01368, số máy: X25D1033202K. Đăng ký xe ô tô số 0041693 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/4/2006.

Giá khởi điểm của tài sản là: 91.000.000 đồng (Bằng chữ: chín mươi mốt triệu đồng chẵn).

Giá trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người trúng đấu giá phải chịu mọi lệ phí và thuế phát sinh trong quá trình chuyển nhượng, đăng ký sang tên tài sản.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 0981013388)

Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để xem trong các ngày 15, 16/10/2020 Tại Trụ sở Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 18.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn).

Chuyển tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng Long.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ (trong giờ hành chính) ngày 20/10/2020 (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định).

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 9h00’ ngày 23/10/2020 tại Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản được phép thanh lý của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.